HÅNDBOK FOR FOTBALLEN I FK KVIK

(Kan også lastes ned som PDF her: Klubbhåndbok Håndbok Kvik Fotball april 2022.pdf)

Innhold

 1. Forord

 2. Historie

 3. Målsetting

 4. Aktivitet

 5. Organisasjon

 6. Kompetanse

 7. Samfunns- og verdiarbeid

 


1. Forord

Fra Norges fotballforbund har vi hentet følgende introduksjon til Kvalitetsklubb nivå 1:

 Alle klubber kan bli kvalitetsklubb. Nivå 1 bidrar til å utvikle tydelige verdier, øke kompetansen og etablere ryddige strukturer, slik at din klubb kan tilby aktivitet med kvalitet”.

FK Kvik ønsker å utvikle seg til en  Kvalitetsklubb.  Med dette dokumentet, Håndbok for Fotballen i FK Kvik, legger klubben grunnlaget for sin nye fotballsatsning.


 2. Historien

Fotballklubben Kvik ble dannet den 6. oktober 1900, og er Trondheims eldste fotballklubb. Fotball har alltid vært hovedgrenen i Kvik, selv om det i perioder også har vært andre aktiviteter som ski, boksing og bandy. 

Kvik hadde sin gullalder i 1920-åra. De fleste kampene gikk da på datidens hovedarena, den gode gressbanen på Sorgenfri. Under 2. verdenskrig ble klubborganisasjonen holdt intakt ved at ledelsen regelmessig samlet seg rundt bridgebordet. 

Kvik deltok i Hovedserien i 1951/52 og 1955/56 sesongene, og i 60-årene kjempet Kvik i 2. divisjon mot lag som Rosenborg, Lillestrøm, Start og Steinkjer. Siden ca. 1970 har Kviks seniorlag spilt i 3. og 4. divisjon.

Klubbens spillere fra de gyldne årganger i Kvik var sveiset godt sammen og fortsatte i videre etter karrierens fall sammen som på lag som yngre veteraner og oldboys farm til slutten av 2010-tallet

Kvik hadde også en dameavdeling i 20 år.

Fram til 2018 ble det også jobbet godt i Kviks ungdomsavdeling. Kvik Cup har siden starten i 1981 vært svært viktig for Kviks drift, både på grunn av økonomi og for å rekruttere spillere og nye ildsjeler. Cupen utviklet seg til å bli Midt-Norges største five-a-side turnering for barn og ungdom, og Kvik har vært veldig stolt over å kunne arrangere cupen hvert år fram til Covid-19, da pandemien stoppet oss i i 2020 og vi fikk avviklet bare 1.helga. I 2020 ble alt avlyst.

Kvik senior har i 117 år ikke hatt egen brukbar hjemmebane men hatt en mobil treningssituasjon med kommunale og private baner, både på Tunga, Rosenborgbanen, Tempebanen, Stadion, Leinstrand (flo og fjære),Paulinegård, Strindheimmyra, Lerkendal grus og Byneset ,men hjemmekampene som oftest på Ladeanleggene og Lerkendal Stadion og Rosenborg gress.

Kvik fikk etablert sin egne hjemmebane med kunstgress på Rosenborg i 2016, noe som har gjort kampavviklingen enklere.

Klubben har der et samarbeide med Trond om drift av bane og klubbhus med garderober. 


3. Målsetting

For å kunne bidra til klubbens drift og utvikling, må alle medlemmer og tillitsvalgte ha felles målsetting med klubben. 

Forslag til langsiktig satsing:

 • FK Kvik skal være en kvalitetsklubb som følger NFFs etiske og fotballfaglige standarder
 • Klubbhus må snarest etableres på Rosenborg
 • FK Kvik skal være en attraktiv klubb for ambisiøse og dyktige spillere, dommere, trenere og ledere
 • FK Kvik skal være en breddeklubb med lag i alle barne- og ungdomsklasser

Hovedmålet for klubbens A-lag er stabilisering i PostNord Ligaen (nivå 3) og for 2. laget opprykk til 3.div (nivå 4) 

 • Delmålet for klubbens A-lag er opprykk til 3.div i løpet av 3 år og for 2. lag opprykk til 4.div i løpet av 3 år.

          Målet for et evt,G19 lag er å spille på øverste junior nivå og være en ressurs for klubbens 2 senior lag

 • Når klubben har fått etablert lag i alle gutteklasser, er målet å sette sammen egne jentelag i alle klasser – først i ungdomsavdelingen og deretter barne- og senior avdelingene

Tidsperspektiv for klubbens målsetninger bestemmes på et senere tidspunkt – det gjelder da også for satsing på jente- og damefotball ettersom dette er et krav for å oppnå kvalitetsklubb status. 

Der det er hensiktsmessig i en startfase bør det samarbeides med Trond IL med sine gode barne- og ungdomsavdelinger og hvor det allerede er etablert felles interesser i flere sammenhenger. 


4. Aktivitet

Fra NFF har vi hentet ut følgende beskrivelse til dette kapittelet:

 Vi ønsker at flest mulige barn og unge skal få gode fotballopplevelser. En forutsetning for gode fotballopplevelser er trivsel, trygghet, mestring og utvikling. Aktiviteten skal settes i rammer hvor alle opplever å bli sett. Gode planverk som er forankret i klubben og som følges opp, er en forutsetning for å lykkes med å skape god aktivitet.”.


 4.1 Rekruttering

 Generelt

Klubbens visjon er; ”Flest mulig, lengst mulig, best mulig”, og dette gjelder både spillere, dommere, trenere og ledere. Det vil si at klubben ønsker å gi tilbud til alle som ønske å drive med fotball på toppnivå og i bredden – for bredde skaper topp og topp skaper bredde. ”Fotball for alle – glede, drømmer og fellesskap”. Og rekrutteringen, koordinert av en rekrutterings ansvarlig leder, skal fortrinnsvis komme fra egne rekker – Kvik kjøper ikke spillere, trenere og ledere. 

Barn

En uke før skolestart hvert år tar klubbens ledelse kontakt med barneskolene i nærområdet og ber om å få henge opp en ”flyer” på skolenes oppslagstavler som inviterer det nye årskullet til fotballtrening med FK Kvik.

På første trening etter skolestart blir spillerne tatt imot av lagets trener og lagleder. Disse informerer om klubben, hva de kan forvente på trening og i kamp og hvordan klubben ønsker at spillerne skal oppføre seg. Alle vil få et likeverdig tilbud men tilpasset egne ønsker og forutsetninger. 

Nye barn som ankommer senere på høsten eller senere får også en kort prat med trener og lagleder før treningen begynner.

Foreldre

Det vil være viktig å rekruttere trenere og tillitsvalgte blant foreldre.

I de yngste årsklasser følger gjerne foreldrene med sine håpefull på trening og kamp. Da er det viktig at også disse får en liten prat med trener teamet i starten. Mange foreldre har god fotballkunnskap og vil gjerne være med å trene og lede sine barn. De som heller vil bidra til klubbdriften på andre måter vil også bli ønsket hjertelig velkommen til en klubb i vekst og med ambisjoner på alle plan.

Ungdom

Når spillerne forlater barnefotballen i 13 års alder går de fortsatt på barneskolen – ingen nye initiativ fra klubben skulle være nødvendig. Men når de begynner på ungdomskolen året etter, er det tid for å gjøre et framstøt med en ny ”fotball flyer” på skolens oppslagstavle ved oppstart. Samarbeidet mellom klubb og skole er veldig viktig, og spesielt for spillernes foreldre vil det være nyttig å skape et godt miljø på begge arenaer for å holde kontroll på sine tenåringer.

Nye fjes vil ofte dukke opp på banen, og en hyggelig velkomstprat vil gi en god start for de nye rekruttene. Også i ungdomsfotballen skaper trygghet god trivsel, og dette vil være med å gi talentene den rette mestringsfølelsen og en optimal utvikling.  

Senior

Senior lagene skal fortrinnsvis rekruttere nye spillere fra egen junior avdelingen og G19 laget som skal være et supplement til de eksisterende spillerne. De mest ambisiøse junior-spillerne hospiterer på senior 2 laget, og greier de å hevde seg her, får de prøve seg på trening med 1. laget og kanskje også i kamp. Men skal det skapes en vinnerkultur, må de unge spillerne få spille sammen med sine jevnaldrende og utvikle seg i trygge omgivelser i barne- og ungdomsavdelingen. 

Studenter utenbys fra vil alltid være velkommen til klubben, det samme gjelder nye spillere fra nærområdene, men stammen i seniorlagene skal alltid være oppfostret i Kvik. Og ”Kvik-fotballen” skal råde selv om det kommer nye trenere utenfra med nye tanker og ideer. Spillestilen til Kvik skal utvikles over tid og ikke være avhengig av enkeltspillere og –trenere.

Det vil være viktig å rekruttere tillitsvalgte blant spillere og deres omgangskrets.          

Veteraner og Oldboys

Det er nok heller sent å bevege våre veteraner på 70+ til kampaktiviteter men de kan ha glede av å treffe sin neste generasjon født rundt 1970 og utover. Kanskje de kan bidra med arrangementer og hyggelige sammenkomster. 

Dommere

Med seriespill i kretsens regi kreves det også klubbdommere som skal styre kampene. Aktive dommere har alltid stilt opp for Kvik, og selv om rekrutteringen har stått stille noen år, er målsettingen å bygge opp en ny dommergruppe parallelt med satsingen på barne- og ungdomsavdelingen.

Jentefotball

Kvik var tidlig ute med damefotball, men etter knapt 20 år var det slutt på grunn av manglende rekruttering, Etter år-tusen skiftet har jentene i klubben spilt sammen med guttene, men det kan bli mulig å få etablert et nytt damelag. (Sekretær Morten er på saken). Dette bør skje innen de neste 10-år framover, og jentene da får sin egen avdeling. Men før dette skjer må Kvik få fart på barne- og ungdomsavdelingen på guttesiden hvor jentene er hjertelig velkommen til å delta sammen med guttene i starten.


 4.2 Sportsplanen

 Klubbens Sportsplan er et eget dokument som følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotballen – bredde så vel som topp. Sportsplanen inkluderer senior fotballen også, og visjonen om ”Flest mulig, lengst mulig, best mulig gjelder også her. Den skal være et ”levende” dokument som oppdateres jevnlig av den sportslige ledelsen i klubben – minimum en gang i året.

Dokumentet utvikles gjennom den prosessen klubben er inne i for å få et sportslig og organisasjonsmessig løft. Instrukser utarbeides for nøkkel posisjoner i ledelse og trenerteam. Formål, verdier og visjoner for klubbens sportslige aktiviteter defineres, og detaljerte retningslinjer etableres for ”Kvik-fotballen”;

 

 • Grunnspill i angrep og forsvar
 • Kampplan og analyseprosessen før og etter kamp
 • Forbedrings prosessen; planlegging, gjennomføring, analyse, forbedring
 • Roller i laget; forsvar, midtbane, angrep, kaptein, innbyttere
 • Skolering av trenere og spillere i ”Kvik-fotballen”
 • Treningsplanlegger og øvelsesbank for lagene

For, ”Kvik-fotballen” skal være unik, og teknikk og taktikk må læres. Og forventninger til spillerne spesifiseres; tro på egne og lagets ferdigheter og vilje til å ”blø for klubben”.

Men ikke alle kan eller vil bli toppspillere, og sportsplanen beskriver også breddefotballen for dem som ikke har anledning, ambisjoner eller forutsetninger for å ha suksess på fotballbanen. Det sosiale aspektet er viktigst for klubben; trygghet, trivsel, kameratskap, inkluderende fellesskap.

 

4.3 Sportslig ledelse

Sportslig ledelse samles i klubbens sportslige utvalg bestående av sportslig leder, leder fotballavdelingene/ rekrutteringsansvarlig, trenerveileder/ kvalitetsklubb ansvarlig og dommerveileder/ fair play ansvarlig. Avhengig av sakene som skal behandle, inviteres andre ledere eller fagfolk ved behov.

 

4.4 Trenerveileder

 Denne posisjonen er viktig for klubbens sportslige utvikling og er ansvarlig for skolering og oppfølging av lagenes trenerne og ledere. Han eller hun er en samtalepartner, støttespiller og rådgiver for trenerteamet slik at lagene og spillerne tidlig lærer grunntanken bak ”Kvik-fotballen” og forutsetningene for å lykkes på trening og i kamp. Rollebeskrivelsen for denne posisjonen er inkludert i Sportsplanen.

 

4.5 Dommerkoordinator

 Tilsvarende treningsveilederen har klubben også en dommerkoordinator som har ansvar for rekruttering, videreutvikling og oppfølging av dommerne. Samtidig skal denne personen lære trenere og spillere ”fair play” gjennom tilstedeværelse på lagenes treninger og kamper. Her er det viktig å planlegge lagbesøkene nøye for å få til et målrettet og effektiv samarbeid. Sportsplanen forteller mer om denne rollen.

 

4.6 Sesongplanlegging og kampavvikling

 Årshjulet gir en oversikt over klubbens planlagte aktiviteter gjennom sesongen. Hver høst, etter sesongslutt, lager lagene og ledelsen en kort oppsummering av sesongens aktiviteter, og kommer med forslag til program for det neste året. Klubbens sekretær samler alle delprogrammene og lager et felles årshjul som styret godkjenner ved årsskiftet. Viktige punkter for årets program vil være:

 

 • Årsmøte, styremøter og felles medlemsmøter
 • Sportslige gruppemøter for senior-, ungdoms- og barneavdelingene
 • Ukentlige treningstider for alle lag som oppdateres jevnlig
 • Tidsfrist for påmelding av lag til seriespill
 • Briefing av trenere og ledere ifm. reglement endringer og kampavvikling
 • Kretsmøter for dommere, ledere og trenere
 • Kretsens trener-, leder- og dommerkurs inkludert påmeldingsfrister
 • Utlyste cuper og turneringer inkludert påmeldingsfrister
 • Annet  

5. Organisasjon

Fra NFF har vi hentet ut følgende beskrivelse til dette kapittelet:

 «Klubben som sjef» er et begrep som beskriver en godt organisert klubb med en struktur som ikke er personavhengig. En godt strukturert klubb som vil beholde og rekruttere frivillige er avhengig av hensiktsmessige ansvarsfordelinger, klare rollebeskrivelser og god økonomistyring.”

 

5.1 Klubbhåndbok

 Denne håndboken for fotballen i FK Kvik gir en helhetlig oversikt over klubbens struktur, organisasjon, roller og aktiviteter. Sammen med Sportsplanen gjør den klubbhverdagen enklere for ledere og medlemmer og er et oppslagsverk som beskriver hvem og hva klubben er. Instrukser og rutiner benyttes i opplæringsøyemed, og skaper en klubbkultur som sikrer kontinuerlig drift og utvikling.

For klubbmedlemmer ligger klubbhåndboken og Sportsplanen ute på nettet, hjemmesiden, og det forventes at alle tillitsvalgte informerer sportslig utvalg om nødvendige endringer i disse dokumentene som bør gjøres for at de skal være up-to-date.

 

 5.2 Organisasjonskart

 Organisasjonskartet som følger nedenfor viser klubbens nøkkel posisjoner og hvem som er ansvarlig for de ulike avdelinger, utvalg og aktiviteter. Gode rollebeskrivelser gjør det lettere å rekruttere tillitsvalgte ved at oppgavene er klart definert og begrenset i omfang. Det er et mål for Kvik å begrense belastningen for den enkelte tillitsvalgte ved å rekruttere flere hjelpere innen de ulike fagområdene, og ettersom ingen posisjoner er lønnet. Rollebeskrivelser følger det vedlagte organisasjonskartet, og hovedoppgaver er listet nedenfor:

Styreformann (leder Kvik-cup utvalg)

Ansvarlig for gjennomføring av årsmøte, styremøter, valg av styremedlemmer og representanter til utvalg og komiteer. Leder arbeidet med planlegging og gjennomføring av Kvik cup. Viktigste samtalepartner for en eventuell daglig leder som sender månedlig aktivitetsrapport til sin leder. 

Fotballformann (styremedlem – gjerne styrets nestformann)

Leder klubbens avdelinger gjennom månedsmøter og ukentlig kommunikasjon med avdelingslederne relatert til målsetting, planer, virkemidler, gjennomføring og oppfølging.

 

Markedssjef (styremedlem)

Kontaktperson mellom klubben og dens sponsorer. Skaffer og koordinerer dugnadsjobber inkludert samarbeidsprosjekter med sponsorene.          

Økonomisjef (styremedlem – gjerne styrets kasserer)

Ansvarlig for klubbens budsjetter og regnskap som grunnlag for en sunn og god drift av klubbens aktiviteter.

Kommunikasjonssjef (styremedlem – gjerne FIKS-ansvarlig)

Utvikler og vedlikeholder klubbens hjemmeside via sekretær, synliggjør viktige hendelser og aktiviteter i årshjulet og er klubbens kontakt mot eksterne media. Posisjonen koordinerer bruken av administrasjons verktøyet FIKS som forenkler registreringen av klubbinformasjon for lag og spiller, som NFF og kretsen trenger bl.a. for å planlegge seriespill og tilhørende resultatservice.

Klubbhus Kontakt (styremedlem – leder av klubbhus komiteen)

Ansvarlig for klubbhusets drift og bruk inkludert inntektsbringende utleieavtaler. Sørge for at klubbhuset blir et samlingssted for klubbens medlemmer i arbeid og fritid.

Sportslig Leder (leder av sportslig utvalg)

Leder klubbens sportslige utvalg og vedlikeholder klubbens sportsplan gjennom koordinering og oppfølging av avdelingene for senior-, ungdoms- og barnefotballen.

Personell koordinator (medlem av sportslig utvalg – rekrutteringsansvarlig)

Koordinerer trenerteamene i fotballavdelingene og sørger for at lagene spiller ”Kvik-fotball” iht. klubbens grunnspill og standard kampplaner. Jobber med rekruttering av ledere, trenere og spillere i fotballavdelingene, og koordinerer rekrutteringen til komiteer og tillitsverv ellers i klubben.

Dommerkoordinator (medlem av sportslig utvalg - gjerne Fair play ansvarlig)

Skolerer lagene i dommer reglementene og sørger for at lagene følger NFFs retningslinjer for fair-play. Rekrutterer dommeraspiranter slik at klubben tilfredsstiller kretsens behov for klubbdommere. 

Trenerveileder (medlem av sportslig utvalg – gjerne kvalitetsklubbansvarlig)

Samarbeider tett med leder av fotballavdelingene og er sentral i utviklingen av ”Kvik-fotballen”. Trenerveilederen skolerer trenere og ledere internt og sørger for at de som ønsker det får delta på eksterne trenerkurs. Veilederen jobber tett opp mot NFF og krets som kvalitetsklubbansvarlig, og koordinerer klubbens utvikling som kvalitetsklubb. 

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og gjennomføres i januar. Her velges styret og eventuelle utvalg med spesialoppgaver – permanente eller prosjekt relaterte. NIF/ NFF krever at klubbens styre skal ha en leder, en nestleder, minst et styremedlem og en vararepresentant. Som beskrevet ovenfor har Kvik nøkkel posisjoner i styret med driftsansvar i tillegg.

Av utvalg er allerede sportslig utvalg nevnt. I tillegg har klubben et klubbhus utvalg som markedsfører og drifter dette, og et Kvik-cup utvalg som er ansvarlig for gjennomføringen av den årlige cupen tidlig på våren. Årsmøtet velger også en valgkomite som rekrutterer personer til ledige styreverv.

NFFs kriterier for å bli godkjent som kvalitetsklubb, setter krav til følgende nøkkelroller: 

 • Kvalitetsklubb ansvarlig
 • FIKS- ansvarlig (Fotballens Informasjon og Kommunikasjons System)
 • Fair Play ansvarlig
 • Sportslig leder
 • Trenerveileder
 • Dommer ansvarlig
 • Rekrutterings ansvarlig 

I en liten klubb som Kvik, vil noen av disse posisjonene bli besatt av sammen person – eksempelvis vil Fair play ansvarlig også inneha rollen som dommerkoordinator. Roller som er direkte rettet mot sportslige aktiviteter; kvalitetsklubbansvarlig/ trenerveileder, dommerkoordinator/ Fair play ansvarlig, personell koordinator/ rekrutterings ansvarlig, blir mer detaljert beskrevet i Sportsplanen. 

  

 5.3 Økonomistyring

 For å bli en kvalitetsklubb, har klubben etablert gode styringsverktøy som gir forutsigbar økonomi og trygghet i det daglige regnskaps arbeidet. Dette er viktig for å rekruttere dyktige ledere og tillitsvalgte til klubben – ingen ønsker røde tall i boken, underskudd og manglende handlingsfrihet. Nøkterne årsbudsjett utarbeides ved årsskiftet og blir godkjent på årsmøtet sammen med regnskapet fra året før. 

Økonomisjefen er regnskapsfører av yrke og godt kjent med regnskapssystemer som brukes i FIKS, og behandler dommerregninger, kjøregodtgjørelser, sponsor støtte og kioskinntekter etc.

Og klubbdriften er basert på dugnad og ingen tillitsvalgte hever lønn bortsett fra de deltidsansatte trenerne på seniorlagene i 4. og 5. Divisjon. Men ingen skal ha ekstra kostnader ved å jobbe dugnad for klubben som betaler tilbake utgifter som kan dokumenteres.

 

5.4 Årshjulet

 Årshjulet er klubbens kalender over aktiviteter som avdelingene planlegger og sportslig leder redigerer og vedlikeholder. Samme med årshjulet legges også en ukentlig banekalender inn på klubbens hjemmeside – lett tilgjengelig for medlemmene. I kapittel 1.6 om sesongplanlegging ovenfor er innholdet i årshjulet spesifisert:

 

 • Årsmøte, styremøter og felles medlemsmøter
 • Sportslige gruppemøter for senior-, ungdoms- og barneavdelingene
 • Ukentlige treningstider for alle lag som oppdateres jevnlig
 • Tidsfrist for påmelding av lag til seriespill
 • Briefing av trenere og ledere ifm. reglement endringer og kampavvikling
 • Kretsmøter for dommere, ledere og trenere
 • Kretsens trener-, leder- og dommerkurs inkludert påmeldingsfrist
 • Utlyste cuper og turneringer inkludert påmeldingsfrist
 • Annet

 

De forskjellige avdelingene bruker også mobil applikasjonen Spond til å gi meldinger, gjøre avtaler og kommunisere med gruppen sin.

 

5.5 Politiattester

 Alle klubbens tillitsvalgte som jobber med barn og unge, har skaffet seg politiattest som viser at de ikke har vært tiltalt eller siktet for brudd på bestemmelsene i straffeloven vedrørende seksualforbrytelser. 

Koordinasjons ansvarlig leder legger politiattestene inn i FIKS systemet, og sjekker jevnlig at også nye tillitsvalgte har plettfri vandel. Hvert 3.år blir politiattestene fornyet, og ingen får starte sine verv før denne kan framvises.

  

5.6 Kvalitetsklubb ansvarlig

 Trenerveilederen koordinerer klubbens utvikling som kvalitetsklubb. Veilederen jobber tett opp mot NFF og krets og sikrer fokus på kvalitet i hele organisasjonen fra spillerne på banen og opp til klubbens ledelse som steller med økonomi og planlegging.

Med kvalitet mener klubben samsvar mellom drift og gjeldende lover og regler inkludert retningslinjer fra NFF og krets. Rollen som kvalitetsklubb ansvarlig er inkludert i instruks for treningsveilederen og denne personen sitter sentralt i klubbens sportslige utvalg.

 

5.7 FIKS ansvarlig

 Kommunikasjons koordinator har ansvaret for Fotballens Informasjon og Kommunikasjons System; et dataverktøy som standardiserer informasjonsflyt og dokumentasjonsbehandling mellom NFF, krets og alle klubbene. Medlemskap i klubbens styre følger posisjonen og rollen er beskrevet i egen instruks.

FIKS-ansvarlig skal sørge for at alle spillere blir registrert med egen profil, politiattest, forsikring etc., og FIKS sikrer at alle lag blir påmeldt til serie- og cup-spill. Verktøyet gir fortløpende resultatservice etter hvert som informasjon lastes opp i systemet. 


6. Kompetanse

 Fra NFF har vi hentet ut følgende beskrivelse til dette kapittelet:

”NFF har en rekke utdanningstilbud. Det er avgjørende at de tillitsvalgte får tilgang til den kompetansen rollen krever. Bedre kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for alle. Det er et mål for NFF at utdanningen så langt det er mulig tilbys i klubbens nærmiljø. En Kvalitetsklubb har riktig kompetanse i nøkkelrollene og følger opp disse.” 


6.1 Lederkompetanse

 NFF og fotballkretsen har mange ulike kurs- og utdanningstilbud som Kviks trenerveileder følger opp med tanke på intern påmelding. Godt kvalifiserte tillitsvalgte gir bedre fotballaktivitet for alle, og som kvalitetsklubb, følger klubben opp at alle nøkkelroller har riktig kompetanse. 

I samsvar med NFFs retningslinjer har klubben utarbeidet en kompetanseplan hvor det er satt krav til alle lederroller, og hvor tillitsvalgte er registrert med relevant utdanning. Et eksempel på kompetansekrav for klubbens ledere og styremedlemmer er;

          

 • daglig leder, økonomisjef, kommunikasjonssjef (FIKS-ansvarlig, Trenerveileder (kvalitetsansvarlig) og styreformann skal ha gjennomført NFF Fotballederkurs 1.

 

Ledererfaring fra arbeidslivet er også viktig når nøkkelposisjoner skal besettes.

 

6.2 Trenerkompetanse

 Dyktige og trygge trenere er avgjørende for kvaliteten på fotballaktiviteten, men like viktig for spillernes utvikling er det å skape trivsel gjennom et godt verdigrunnlag og sosiale retningslinjer.

NFF tilbyr trenerutdanning på alle nivåer fra man fanger interessen for trenerrollen til man utøver profesjonell trenervirksomhet på høyeste nasjonale, eventuelt internasjonale nivå.

          NFFs trener utdanning er 4 delt og starter med Grasrottreneren:

 • Del-kurs 1 ; Barnefotballkurset
 • Del-kurs 2 ; Barnefotball – flest mulig med kvalitet
 • Del-kurs 3 ; Mot ungdom – lengst mulig
 • Del-kurs 4 ; Ungdomsfotball – lengst mulig – best mulig
 • UEFA B lisens rettet mot trenere som kan virke i gode utviklingsmiljøer
 • UEFA A lisens for trenere som skal arbeide med lag og spillere på høyt nivå
 • UEFA Pro lisens for trenere på høyeste nasjonale/ internasjonale seniornivå
    

I tillegg tilbyr NFF følgende tilleggskurs:

 • NFF Trenerveileder
 • NFF Spillerutvikling B
 • UEFA Spillerutvikling A
 • NFF Keepertrener B lisens
 • NF Keeper A lisens

Dommere til barnefotballen skal ha gjennomført klubbdommerkurs som arrangeres av klubben selv. Ambisiøse dommere melder seg på kretsens videregående dommerkurs og får dømme kamper avhengig av hvor høyt i dommerpyramiden de når.

Intern opplæring relatert til ”kvik-fotballen” er inkludert i kompetanse planen som for klubbens ledere. Klubben bekoster alle utgifter til kursing og krever da et års plikttjeneste som dommer, leder eller trener til gjengjeld. Den som bekoster sine kursutgifter selv står selvfølgelig fritt til å bidra som tillitsvalgt eller ikke. 


7. Samfunns- og verdiarbeid

 Fra NFF har vi hentet ut følgende beskrivelse til dette kapittelet:

”Verdiarbeidet er sentralt i NFF Kvalitetsklubb. Klubbens verdier og Fair play skal prege all aktivitet i klubben. Trygge rammer for alle er et felles ansvar og en Kvalitetsklubb kjennetegnes av dette.”

 

7.1 Verdier

Kvik baserer sin drift og sine aktiviteter på fotballens grunnverdier for trivsel og fair play på trening og i kamp. Disse verdiene er grunnleggende og beskrevet både i denne håndboken og den tilhørende Sportsplanen.

Klubbens målsetting om flest mulig, lengst mulig og best mulig favner alle spillere og gir rom for både breddeidrett og toppidrett. Og trygge rammer skaper mestring hos spillerne og er et felles ansvar som kjennetegner en kvalitetsklubb.

Klubbens verdigrunnlaget repeteres for spillere og ledere på naturlige møteplasser som; trenerforum, lagledermøter, foreldremøter, spillermøter, på trening og i kamp.

 

7.2 Hjemmekamper

For å skape trygge rammer rundt klubbens barne- og ungdomskamper, gjennomføres disse etter NFFs retningslinjer og Fair play-kriterier. Dette gir gode opplevelser for alle involverte – både spillere, foreldre, trenere og dommere. Det er viktig at motstander lag også føler seg velkommen og synes det er fint å komme på besøk. Det skal kampvertene bidra til bl.a. ved å skape positivitet blant publikum og reagere på uønsket oppførsel.

Kampvert ordningen har enkle men tydelige instrukser og er en måte for klubben å involvere spillernes foreldre og slektninger.

 

7.3 Fair play-ansvarlig

Fair play er bærebjelken i fotballens verdigrunnlag og handler om alt som skjer på alle nivåer, på og utenfor banen. Dommer koordinator har Klubbens fair play ansvar, har en fri rolle i organisasjonen, rapporterer til daglig leder og har en sentral plass i sportslig utvalg. Etter hvert som klubben blir større vil også fair play ansvaret utvides til et eget utvalg med flere representanter.

Alle klubbens lag har en tillitsvalgt person, for barne- og ungdomsavdelingen vil dette være foreldrekontakten, og disse vil også følge opp fair play reglementet. Positive og negative hendelser rapporteres til dommer koordinator som bringer fair play sakene videre til sportslig utvalg hvor de får sin behandling. Dommer koordinator har jevnlig kontakt med kretsens fair play-ansvarlig.

 

7.4 Trygge rammer

Som kvalitetsklubb, er Kvik bevisst sitt verdiarbeid og samfunnsansvar, og jobber kontinuerlig med temaene for trygge rammer:

 • Kosthold – bevegelse – hvile.
 • Seksuelle overgrep og trakassering
 • Doping
 • Alkohol og stoffmisbruk-
 • Trafikksikkerhet
 • Kampfiksing og spilleavhengighet
 • Mobbing og rasisme (som inngår i fair play)
 • Skader og forsikring

          I tillegg til denne NFF listen har klubben sine egne verdier som lagene jobber med:

 • Inkludering (Funksjons hemmede, minoritetsgrupper, eldre, osv)
 • Kosthold og spiseforstyrrelser
 • Samarbeidsprosjekter (med skole, institusjoner, religiøse foreninger, osv.)
 • Andre tema som dukker opp i løpet av sesongen

Klubbhuset er sentralt i Kviks arbeid for trygge rammer og gjennomføring av sine ulike tiltak. Her arrangeres interne møter og sosiale sammenkomster, hvor veteran gruppen gjerne bidrar med sin service. I tillegg arrangerer veteranene åpent hus to ganger i uken  ( dette må vi organisere selv) hvor det trimmes, spilles ulike kort- og brettspill, diskuteres eldre politikk og mimres om gamle dager over en kaffekopp og en vaffel. Veteranene vil ha en viktig rolle som tradisjonsbærere i klubben.