Yngres avdeling i FK Kvik er foreldre-drevet og basert på frivillig innsats. Som alle andre idrettsklubber i Norge er også Kvik avhengige av dugnadsinnsats fra spillere og deres foreldre/foresatte, for å få økonomien til å gå rundt. Dette gjelder også for FK Kvik. Men sammenliknet med andre fotballklubber er dugnadsbelastningen i FK Kvik relativt liten. Dette skyldes i stor grad gjennomføring av Kvik-cup, som er en meget god inntektskilde for klubben. Her stiller medlemmer og foreldre/foresatte opp med større og mindre oppgaver.

Medlemmenes rettigheter og plikter

Som medlem i Kvik har du rett til å få følgende tilbud:

 • • Treninger som er tilrettelagt for ditt alders-nivå
 • • Deltakelse i seriespill om våren og høsten
 • • Alle spillere er skade-forsikret. Det vil si at dersom man blir skadet, får man dekket deler av utgifter til legebehandling, etter nærmere regler.
 • • Deltakelse i cuper i løpet av hele året, klubben yter cup-tilskudd til lagene.
 • • Deltakelse på aktuelle kurs; som f. eks ferdighetskurs, trenerkurs, dommerkurs.
 • • Du får utdelt klubbdrakt som skal brukes på kampene. Shorts og strømper kan du beholde, men trøya leveres til lagleder etter nærmere avtale (drakten skal ikke benyttes utenom kampene!)
 • • Lagleder/trener disponerer fotballer, førstehjelpsutstyr, kjegler, vester og annet utstyr som spillerne får benytte på kamper og treninger.

Spillere og foreldre/foresatte til spillere under 18 år har følgende plikter:

 • • Betale faktura for medlemskontingent/treningsavgift innen fristen. For at spilleren skal kunne delta på kamper må faktura være betalt innen forfallsdato. Spillere/foresatte som vil søke om utsettelse eller oppdeling i avdrag, ta kontakt med lagleder eller Kviks kasserer.
 • • Stille på vakter en av helgene i mars som Kvik cup avvikles.
 • • Eventuelt delta i andre dugnader for laget eller klubben.
 • • Spillerne må stille på alle treninger og kamper som er berammet. Spillere; evt foresatte, må gi beskjed dersom man ikke kan stille.
 • • Spillerne må ha godkjente fotball-sko og leggbeskyttere. (Merk at det anbefales bruk av to typer sko; en type for kunstgress/grus og en annen type for naturgress. I tillegg benyttes inne-fotballsko)
 • • For spillere på seniorlag gjelder i tillegg egne regler, som er nedfelt i kontrakt som inngås mellom spiller og klubb.