150 kvik Fotballklubben Kvik
        Trondheims eldste fotballklubb
 

Kampreglement

NFF's lover og reglement for futsal og fotball/spill på små baner gjelder. Unntak fra NFF's regler er uthevet. Alle lag må levere laglister i sekreteriatet ved banen senest 5 min før lagets første kamp.

I klassen 6-8 år spilles det med binger med vant (10X15 meter) og småmål.
- Anbefalt antall spillere fra NFF: 5 spillere.

I klassen 9-12 år spilles alle kampene på håndballbane med dens ordinære oppmerking.
- Som målfelt regnes straffesparkfeltet. Straffesparkfeltet tilsvarer ”6-m feltet” på håndballbanen.
- Det brukes håndballmål (3X2 meter).
- Anbefalt antall spillere fra NFF: 7 spillere.

Ballen
4-er futsalball benyttes i alle klasser

Antall spillere
Lagene skal bestå av 3 utespillere uten keeper i klassene 6-8 år. I klassene 9-12 år skal lagene bestå av 4 utespillere+keeper. Hvis et lag ikke klarer å stille riktig antall spillere ved kampstart, deltar begge lag med likt antall spillere.

Spilleberettigelse
Spillere som deltar skal være spilleberettiget i h.t. NFF's lover. Lagene skal levere inn navneliste over de spillere som skal delta på hvert lag før første kamp. En spiller må gjennom hele turneringen spille med det nummer som er oppgitt på navneliste.

Spillerens utstyr
Bare innendørssko eller joggesko er tillatt. Sko med sorte såler som setter merker på banedekket er strengt forbudt. Farlige ting (eks smykker,klokker,ørepynt etc.) må fjernes.

Leggskinn er påbudt i alle klasser.

Draktlikhet
Approberte farger gir fortrinnsrett. Ved draktlikhet skal det laget som er nevnt først i kampoppsettet som må skifte drakter. Sekretariatet har vester til utlån. Lagene plikter å sjekke før kampstart.

Kampens begynnelse
Det laget som står først i kampoppsettet starter på banehalvdel A. En kamp kan ikke begynne før det minste antall spillere fra hvert lag er på banen.

Avspark
- I klassene 6-8 år begynner kampen med en dropp fra midten av banen med en spiller fra hvert lag. De andre spillerne må være på egen banehalvdel og minst 5 meter unna ballen.
- I klassene 9-12 år tar laget oppført som hjemmelag avspark. Motstanderlaget må være på egen banehalvdel og minst 5 meter unna ballen.

Ballen ute av spill
Ballen er ute av spill når den treffer taket. Spiller gjennopptas med innspark til motstanderlaget fra sidelinjen nærmest der ballen traff taket.

Offside
Offside-regelen anvendes ikke.

Frispark
Indirekte frispark skal tas fra det nærmeste punktet på 6-meter –linjen dersom forseelsen finner sted innenfor straffesparkfeltet. Motspiller må være minst 5 meter fra ballen ved frispark. Hvis et lag drøyer mer enn 4 sekunder med ta frisparket, skal motstander tildeles frisparket.

Straffespark
Straffesparket skal tas fra 6-meters linjen, i sentrum av målet. Alle spillerne unntatt den som tar sparket må være minst 5 meter fra straffesparket. Det tas ikke straffespark i klassene 6-8 år.

Innspark
Innkast erstattes med innspark. Det kan ikke gjøres mål direkte fra innspark.

  1. Spilleren som skal ta innsparket må ha standbenet på eller utenfor sidelinja.

  2. Ballen skal ligge i ro på linja.

  3. Motspiller må være minst 5 meter fra ballen.

  4. Er ikke sparket tatt innen 4 sekunder overtar motstander innsparket.

  5. Berører den som tok innsparket ballen igjen før den blir berørt av en annen spiller, skal det dømmes indirekte frispark. Skjer forseelsen innenfor straffesparkfeltet skal det indirekte frisparket tas fra nærmeste punkt på 6-meter-linja.

  6. Når hele ballen går utover sidelinja skal det tas innspark. Ved feil spark skal dommer veilede og la spilleren ta nytt innspark.

  7. Innspark skal betraktes som spark med tanke på tilbakespillregelen.

Utspill fra keeper (gjelder i klassene 9-12 år)
Dette kan kun utføres av målvakten som:
1. Må stå innenfor eget straffesparkfelt. 
2. Må sette ballen i spill innen 4 sekunder.
3. Målvakt kan kaste og/eller sparke ballen over midten dersom ballen er i spill. Ved utspill der ballen har vært ute av spill, må den kastes ut, ikke sparkes. Keeper kan fortsatt kaste over midten.

Straff for feil utspill fra kepper (gjelder i klassene 9-12 år)

  1. Blir ballen berørt av med-eller motspiller før den har kommet utenfor 6-meter-linjen skal utkastet tas på nytt.

  2. Bruker målvakten mer enn 6 sekunder for å få ballen i spill tildeles motstanderen et indirekte frispark fra det nærmeste punktet på 6-meter-linjen.

  3. Dersom målvakten etter å ha satt ballen i spill, får et tilbakespill fra medspiller kan han ikke ta den i hendene. Gjør han det, tildeles motstanderen et indirekte frispark fra det nærmeste punktet på 6-meter-linjen.

Når mål gjøres
Mål kan ikke gjøres fra avspark eller innspark. Målvakt kan kaste eller sparke ballen i mål når den er i spill.

Hjørnespark (gjelder i klassene 9-12 år)
Motspillerne skal være minst 5 meter fra ballen.

Straff
1. Blir ikke hjørnesparket korrekt utført skal det tas om.
2. Om ikke hjørnesparket er utført inne 4 sekunder, tildeles motstanderen et indirekte frispark.


Merknader:

4-sekundersregelen
Hensikten med denne regelen er at spillet skal settes hurtig i gang etter stans i spillet. Det er opp til dommeren å avgjøre når tidsrammen på 4 sekunder er overskredet. Som en rettesnor gjelder :fra det tidspunkt spilleren/laget kan sette ballen i spill og til den blir satt i spill,  skal det ikke gå mer enn 4 sekunder. Her må det tas hensyn til alder og ferdigheter i de yngste klassene. 4 sekunder gjelder også for keeperen.  

Innmelding i Kvik


Neste Kvik 1-kamp


Onsdag 13.03.2024, kl. 19.30
Kvalifisering NM: Trygg/Lade - Kvik
SalMar banen Kunstgress

150 kvik

Tabellen finner du her


Neste Kvik 2-kamp

Tirsdag 12.03.2024, kl. 19.30
 Trøndersk Mesterskap: Kvik2 - Gauldal/Trønder-Lyn2
Rosenborgbanen 11'er
 

150 kvik

Tabellen finner du her